Om Klövsamverkan

Vad är Klövsamverkan?  Det är en samlingssida eller plattform för sådant som handlar om klövvård: exempelvis nyheter, kontaktlänkar, information. Det är också ett verktyg för ett smidigt samarbete mellan aktörer (både Prevly och andra) i klövvårdsrelaterade frågor. 

Varför finns Klövsamverkan? För att göra det enkelt att hitta information om och samverka kring sådant som rör klövvård. 

Vem står bakom Klövsamverkan? Plattformen klovsamverkan.nu drivs av företaget Prevly. 

Kan jag påverka innehållet på Klövsamverkans webbsida? Självklart, hör gärna av dig till oss med frågor, synpunkter och tips, kontaktuppgifter finns här.