Prevly

Prevly är ledande i Sverige inom klövvårdsprodukter och samarbetar med en rad experter inom branschen, bland annat Sveriges klövvårdare, veterinärer, lantbrukare, SLU och Växa Sverige. Vi jobbar med produkt- och metodutveckling och säljer produkter med fokus på klövhälsa via prevly.se

Vår mission är att genom nytänkande och förebyggande åtgärder driva utvecklingen mot bättre klövhälsa i Sverige och Europa.
Vår vision är friska djurbesättningar och en hållbar livsmedelsproduktion.
Vårt mål är att bidra till produktiva och lönsamma jordbruk genom att erbjuda hållbara preparat och behandlingsmetoder.

Du hittar mer om Prevly här. 

Du hittar oss också på Facebook: