Fredrik Federley

Skärpta regler kring antibiotika till djur

Sveriges radio berättar att EU har kommit överens om tuffare lagar för när antibiotika får ges till djur. Syftet är bland annat att minska bakteriers växande antibiotikaresistens. Antibiotika ska inte längre få användas i förebyggande syfte utan att klinisk undersökning gjorts på djuret, enligt nya regler som EU förhandlat fram. Samma personer ska inte längre få både förskriva och sälja medicinerna.

Nyheten publicerad 6 juni 2018, av Sveriges radio här.

foto: Jens Möller, Sveriges Radio.